OBEC HEŘMANICE
582 82 GOLČŮV JENÍKOV

 

Dne 14.11. 2018 v 18.00 se koná schůze zastupitelstva obce na obecním úřadě v Heřmanicích.

Program schůze:

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
 2. Schválení navrženého programu.
 3. Čtení zápisu.
 4. Rozpočtové opatření č.8 a 9
 5. Návrh rozpočtu na rok 2019.
 6. Schvalování rozpočtových opatření do částky 100 000,-Kč starostou.
 7. Používání osobního auta starostou.
 8. Nákup posledního podílu nemovitosti čp.26.
 9. Zpráva finančního výboru.
 10. Jednací řád.
 11. Náhrada výdělku.
 12. Rozsvícení vánočního stromu.
 13. Diskuse

v Heřmanicích dne 5.11. 2018

Vyvěšeno dne: 5.11. 2018

Sejmuto dne: 14.11. 2018