Usnesení ze schůze ZO obce Heřmanice konané dne 5.9.2018 v 18.00 hodin na obecním úřadě v Heřmanicích.

Účast 6 členů ZO.

ZO schválilo:

  1. Program schůze
  2. Směrnici pro nakládání s osobními údaji

Bere na vědomí:

  1. Rozp.opatření č.4 až č.7
  2. Zprávu o auditu
  3. Zprávu kontrolního výboru
  4. Zprávu finančního výboru
  5. Děkovný dopis od BABYBOX

v Heřmanicích dne 11.9.2018

Vyvěšeno dne: 11.9.2018

Sejmuto dne: 30.9.2018